Warning: Use of undefined constant add_shortcode - assumed 'add_shortcode' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/caersale/public_html/iwanrhys.com/wp-content/plugins/stray-quotes/stray_quotes.php on line 615
| Cyfieithu Iwan Rhys Translation |  Adborth | Feedback
Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/caersale/public_html/iwanrhys.com/wp-content/themes/metamorphosis/functions/admin-setup.php on line 10

Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/caersale/public_html/iwanrhys.com/wp-content/themes/metamorphosis/functions/admin-setup.php on line 44

Adborth | Feedback

Cyfieithu cywir, cyflym a dibynadwy am bris rhesymol.

Accurate, fast and reliable translation for a reasonable price.

– Delyth Charles,
Rheolwr yr Uned Gyfieithu, Cyngor Sir Caerfyrddin
Translation Unit Manager, Carmarthenshire County Council


Gwasanaeth rhagorol, cystadleuol iawn, byddwn i’n ei argymell.

Excellent service, very competitive, would recommend.

– Steve Green,
Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata, Templar Print and Design
Sales and Marketing Director, Templar Print and Design


Diolch yn fawr am dy waith clodwiw….Rwy’n hynod ddiolchgar i ti am gyflwyno’r gwaith mor broffesiynol.

Thank you for your commendable work…I’m very grateful to you for presenting the work so professionally.

– Iwan Rees,
Pennaeth, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
Headmaster, Maes yr Yrfa Comprehensive School


Mae gweithio gydag Iwan yn bleser. Gallaf fod yn hyderus y byddaf yn cwrdd â therfynau amser o wybod y bydd y gwaith cyfieithu wedi’i wneud ar amser, a hynny’n gywir ac wedi’i gyflwyno’n dda.

Working with Iwan is a pleasure. I can have confidence in meeting my deadlines knowing that the translation work is going to be on time and accurate and well presented.

– Chris Brown,
Arlunydd a Dylunydd Amlgyfrwng
Artist and Multimedia Designer


dyfyniad
AELODCCC_CYFLAWN