Warning: fopen(/homepages/43/d164251413/htdocs/iwanrhys/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/iwanrhys.com/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/file.php on line 247
| Cyfieithu Iwan Rhys Translation |  Adborth | Feedback

Adborth | Feedback

Cyfieithu cywir, cyflym a dibynadwy am bris rhesymol.

Accurate, fast and reliable translation for a reasonable price.

– Delyth Charles,
Rheolwr yr Uned Gyfieithu, Cyngor Sir Caerfyrddin
Translation Unit Manager, Carmarthenshire County Council


Gwasanaeth rhagorol, cystadleuol iawn, byddwn i’n ei argymell.

Excellent service, very competitive, would recommend.

– Steve Green,
Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata, Templar Print and Design
Sales and Marketing Director, Templar Print and Design


Diolch yn fawr am dy waith clodwiw….Rwy’n hynod ddiolchgar i ti am gyflwyno’r gwaith mor broffesiynol.

Thank you for your commendable work…I’m very grateful to you for presenting the work so professionally.

– Iwan Rees,
Pennaeth, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
Headmaster, Maes yr Yrfa Comprehensive School


Mae gweithio gydag Iwan yn bleser. Gallaf fod yn hyderus y byddaf yn cwrdd â therfynau amser o wybod y bydd y gwaith cyfieithu wedi’i wneud ar amser, a hynny’n gywir ac wedi’i gyflwyno’n dda.

Working with Iwan is a pleasure. I can have confidence in meeting my deadlines knowing that the translation work is going to be on time and accurate and well presented.

– Chris Brown,
Arlunydd a Dylunydd Amlgyfrwng
Artist and Multimedia Designer


dyfyniad
AELODCCC_CYFLAWN